Actualizare documente strategice de dezvoltare urbană


Pagină aflată la această dată „în curs de actualizare”


___________

De ce este această pagină permanent în curs de actualizare?

Actualizarea documentelor strategice este un proces definit prin etape stabilite prin proces metodologic. În prezent, echipele de experți externi, au ca obiective generale, conform prevederilor contractuale:

 

 • Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) în conformitate cu noul context strategic european şi național post 2020
 • Evaluarea intermediară şi actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în conformitate cu termenele asumate în cele două documente şi cu noul context strategic european şi național post 2020

___________

În ce stadiu ne aflăm?

Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) 

Etape:

 • Analiza situației existente;
 • Actualizarea viziunii de dezvoltare şi a obiectivelor SIDU;
 • Conturarea Planului de acțiune:
  • Elaborarea portofoliului de proiecte;
  • Identificarea surselor de finanțare;
  • Definirea unei proceduri de prioritizare a proiectelor;
  • Realizarea procedurii de evaluare strategica de mediu (dupa caz) și obținerea avizului de mediu.
 • Consultarea populației şi a actorilor locali;
 • Prezentarea unei metodologii detaliate pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea SIDU actualizat;
 • Definirea procedurilor de implementare, monitorizare si evaluare/aprobare a documentației strategice;
 • Definirea indicatorilor relevanți pentru monitorizarea si evaluarea strategiei pe parcursul orizontului de implementare;
 • Prezentarea variantei actualizate a SIDU.

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ ESTE AICI!

SIDU –

Lista de proiecte prefiltrată

SIDU –

Lista lungă de proiecte

Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ESTE AICI!

Click pe butonul de mai jos pentru a accesa Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Iași pentru perioada post 2020:

Etape:

 • Analiza situației existente a actualizării PMUD;
 • Dezvoltarea şi calibrarea modelului de transport urban multimodal;
 • Realizarea scenariilor de mobilitate pe baza modelului de trafic;
 • Conturarea Planului de acțiune:
  • Evaluarea impactului mobilității pentru scenariile analizate si anii de prognoză stabiliți, pe baza indicatorilor de rezultat oferiți de modelul de transport; 
  • Dezvoltarea alternativei de plan selectate; 
  • Stabilirea cadrului si metodologiei de prioritare a proiectelor pe baza unei analize multicriteriale; 
  • Definirea formei finale a Planului de acțiune, pe direcții de acțiune;
  • Prioritizarea proiectelor.
 • Monitorizarea implementării PMUD;
 • Realizarea si depunerea documentației necesare obținerii avizului de mediu;
 • Parcurgerea integrală a etapelor procedurale prevăzute de HG 1076/2004 și a întregului proces de consultare publică a actualizării PMUD;
 • Analizarea întregului proces de consultare publică a actualizării PMUD;
 • Realizarea variantei finale a PMUD.