Anunţuri şi comunicate

24 august 2023

Anunț dezbatere publică a Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iași și a Zonei Metropolitane 2021 – 2030

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iași și a Zonei Metropolitane 2021 – 2030 va fi prezentată public în data de 15 septembrie 2023, începând cu ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, Sala Vasile Pogor.

24 august 2023

Anunț dezbatere publică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Iaşi pentru perioada post 2020

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă va fi prezentat public în data de 14 septembrie 2023, începând cu ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, Sala Vasile Pogor.

24 august 2023

Aducem la cunoștința publică PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iași și a Zonei Metropolitane 2021-2030, care va fi prezentată în data de 15 septembrie 2023, începând cu ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, Sala Vasile Pogor.

Municipiul Iași a revizuit Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015 – 2030 Iaşi Zona Metropolitană, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice și creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 –2020 – cod SMIS 136247.

Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU) este un instrument de planificare pe termen mediu-lung care are rolul de a contura viitorul Municipiului Iași și a Zonei Metropolitane Iași, având ca ani de referință perioada cuprinsă între 2021 şi 2030.

Consultarea documentului se poate face pe site-ul primăriei http://www.primaria-iasi.ro/, la secțiunea: Dezbateri publice sau la sediul Primăriei Municipiului Iasi, bulevardul Stefan cel Mare si Sfânt nr. 11, Centrul de Informații pentru Cetățeni, de luni până vineri între orele 10:00-14:00.

În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de 22.08.2023), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11, Iaşi, 700064.

Propunerile, sugestiile şi opiniile scrise cu valoare de recomandare pot fi remise şi Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6, luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30 sau pe email informatii@primaria-iasi.ro.

24 august 2023

Aducem la cunoștința publică PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Iași pentru perioada post 2020, care va fi prezentat public în data de 14 septembrie 2023, începând cu ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, Sala Vasile Pogor.

Municipiul Iași a revizuit Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de creştere Iaşi (PMUD Iaşi), în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice și creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 – cod SMIS 136247.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) conține lista proiectelor locale de mobilitate care pot fi finanțate din diverse surse de finanţare în perioada 2021 – 2027 şi care pot contribui la atingerea obiectivelor strategice în intervalul de implementare 2021 – 2030.

Consultarea documentului se poate face pe site-ul primăriei http://www.primaria- iasi.ro/ , la secțiunea: Dezbateri publice sau la sediul Primăriei Municipiului Iasi, bulevardul Stefan cel Mare si Sfânt nr. 11, Centrul de Informații pentru Cetățeni, de luni până vineri între orele 10:00-14:00.

În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de 22.08.2023), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11, Iaşi, 700064.

Propunerile, sugestiile şi opiniile scrise cu valoare de recomandare pot fi remise şi Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6, luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30 sau pe email informatii@primaria-iasi.ro

04 Mai 2023

Sesiuni de consultări publice cu grupurile de lucru în cadrul proiectului  „Îmbunătățirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice și creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași”, SMIS POCA 136247, în contextul actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Iași.

03 Mai 2023

Sesiuni de consultări publice cu grupurile de lucru în cadrul proiectului  „Îmbunătățirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice și creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași”, SMIS POCA 136247, în contextul actualizării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană IAȘI.

18 Mai 2022

Întâlniri cu grupurile de lucru în cadrul cărora au fost prezentate datele colectate din teren și a fost supusă consultărilor varianta intermediară a capitolului „Analiza situației existente”, în contextul actualizării PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ IAȘI.