Consultare publică

 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Iași 2021-2027

Chestionarul de față a fost realizat în contextul proiectului de actualizare al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului IAȘI pentru perioada 2021-2027.

Documentul strategic are rolul de a reflecta viziunea, obiectivele strategice și direcțiile de dezvoltare privind transportul public din Municipiu, prin implicarea factorilor de decizie, a oamenilor de afaceri și populației din Municipiu, pentru stabilirea unui consens în ceea ce privește viitorul Municipiului Iași, precum și pentru a stabili prioritățile și criteriile pentru absorbția de fonduri comunitare alocate pentru perioada de programare 2021-2027.

În vederea realizării unui plan de mobilitate durabilă care să reflecte nevoile și gradul de mulțumire al cetățenilor Municipiului privind condițiile existente, precum și prioritățile de dezvoltare viitoare, vă mulțumim pentru implicarea și sprijinul dumneavoastră în identificarea acestora prin completarea chestionarului.