Consultare publică

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iași 2021-2030

 

 

 

Chestionarul de față este realizat în contextul proiectului de actualizare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului IAȘI pentru perioada 2021 – 2030. Răspunsurile furnizate prin acest chestionar vor fi avute în vedere în elaborarea direcțiilor și proiectelor strategice pe care și le va asuma autoritatea locală în vederea dezvoltării municipiului.
Vă mulțumim pentru participare!

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iași 2021-2030

Chestionarul de față este realizat în contextul proiectului de actualizare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului IAȘI pentru perioada 2021 – 2030. Răspunsurile furnizate prin acest chestionar vor fi avute în vedere în elaborarea direcțiilor și proiectelor strategice pe care și le va asuma autoritatea locală în vederea dezvoltării municipiului.
Vă mulțumim pentru participare!

 

1DATE GENERALE
2PERCEPȚIA GENERALĂ ASUPRA MUNICIPIUL IAȘI
3CALITATEA LOCUIRII ÎN MUNICIPIUL IAȘI
4CALITATEA SERVICIILOR PUBLICE ÎN MUNICIPIUL IAȘI
5MOBILITATE
6PETRECEREA TIMPULUI LIBER ÎN MUNICIPIUL IAȘI
7ALTE ASPECTE
*Cartierele Municipiului Iași identificate în cadrul SIDU 2015-2030: Alexandru cel Bun; Bucium; Canta; Cantemir; Centru; Copou; CUG; Dacia; Dancu; Frumoasa; Galata; Gara; Mircea cel Bătrân; Nicolina; Păcurari; Podu Roș; Tătărași; Țicău Sărăriei.
**Zona Metropolitană Iași este compusă din: Municipiul Iași, Consiliul Județean Iași, Comuna Aroneanu, Comuna Bârnova, Comuna Ciurea, Comuna Comarna, Comuna Dobrovăț, Comuna Golăiești, Comuna Holboca, Comuna Lețcani, Comuna Miroslava, Comuna Mogoșești, Comuna Movileni, Comuna Popricani, Comuna Prisăcani, Comuna Rediu, Comuna Schitu Duca, Comuna Tomești, Comuna Țuțora, Comuna Ungheni, Comuna Valea Lupului, Comuna Victoria.
1DATE GENERALE
2PERCEPȚIA GENERALĂ ASUPRA MUNICIPIUL IAȘI
3CALITATEA LOCUIRII ÎN MUNICIPIUL IAȘI
4CALITATEA SERVICIILOR PUBLICE ÎN MUNICIPIUL IAȘI
5MOBILITATE
6PETRECEREA TIMPULUI LIBER ÎN MUNICIPIUL IAȘI
7ALTE ASPECTE
*Cartierele Municipiului Iași identificate în cadrul SIDU 2015-2030: Alexandru cel Bun; Bucium; Canta; Cantemir; Centru; Copou; CUG; Dacia; Dancu; Frumoasa; Galata; Gara; Mircea cel Bătrân; Nicolina; Păcurari; Podu Roș; Tătărași; Țicău Sărăriei.
**Zona Metropolitană Iași este compusă din: Municipiul Iași, Consiliul Județean Iași, Comuna Aroneanu, Comuna Bârnova, Comuna Ciurea, Comuna Comarna, Comuna Dobrovăț, Comuna Golăiești, Comuna Holboca, Comuna Lețcani, Comuna Miroslava, Comuna Mogoșești, Comuna Movileni, Comuna Popricani, Comuna Prisăcani, Comuna Rediu, Comuna Schitu Duca, Comuna Tomești, Comuna Țuțora, Comuna Ungheni, Comuna Valea Lupului, Comuna Victoria.