Consultare publică

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iași 2021-2030

 

Chestionarul de față a fost realizat în contextul proiectului de actualizare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului IAȘI pentru perioada 2021 – 2030. Răspunsurile furnizate prin acest chestionar au fost colectate și procesate în elaborarea direcțiilor și proiectelor strategice pe care și le va asuma autoritatea locală în vederea dezvoltării municipiului.
Vă mulțumim pentru participare!