Arterele rutiere pe care au fost înregistrate numărul cel mai ridicat de accidente rutiere în anul 2020 sunt: Bd. Alexandru cel Bun, Bd. Nicolae Iorga, Str. Nicolina și Str. Bucium

Având în vedere că marii agenți economici din top 10 reunesc numai 17,97% din angajații Municipiului Iași, rezultă că economia localității nu este dependentă de numărul limitat de agenți economici, ci este susținută de un număr mai mare de întreprinderi din clase diferite de mărime. Astfel, mediul economic este mai stabil și prezintă mai multă siguranță din punctul de vedere al locuitorilor municipiului.
Se remarcă un număr crescut al agenților economici cu cifră de afaceri peste 1 milion de lei, respectiv 2.153 întreprinderi, reprezentând 15,20% din totalul firmelor din Municipiul Iași
Dintre cei 7 poli de creștere naționali, Iași s-a situat în anul 2020 pe ultimul loc la cifra de afaceri și a avut o valoare totală sub jumătate din cifra de afaceri a polilor de creștere Cluj și Timișoara
Numărul total de accidente rutiere a înregistrat o scădere cu 30% în anul 2020, față de anul precedent, unul dintre principalele motive fiind restricțiile impuse pe fondul pandemiei COVID-19
În procesul de elaborare a PMUD, au fost realizate interviuri privind mobilitatea populației, fiind completate aproximativ 4300 chestionare la nivelul Municipiului Iași, respectiv aprox. 1400 chestionare la nivelul comunelor din ZMI

Municipiul Iași dispune de un număr de 399 stații de transport public, din care 136 au adăposturi și 70 copertine.

La nivelul Municipiului Iași  există o tendință mai accentuată de întinerire a populației față de tendința la nivelul zonei metropolitane Iași. Cea mai mare pondere o are populația cuprinsă între 30 și 44 de ani
Municipiul Iași este cel mai mare centru economic al Regiunii Nord-Est, înregistrând o cifră totală de afaceri de 21.300.000.000 lei în anul 2020, mai mult cu 44,09% față de anul 2014
Rata șomajului în Municipiul Iași a fost în 2020 aproximativ 3%, fiind cu mult sub cea înregistrată în Regiunea Nord-Est (4,67%) și în Județul Iași (3,24%) în anul 2020

Serviciul Administrare Parcări administrează un număr de 9172 locuri de parcare rezidențiale (din care 8460 ocupate), în 389 locații distincte.

Structura piramidei vârstelor ne indică o pondere foarte ridicată a populației ce se va pensiona în următorii 10-15 ani, ceea ce ne indică o scădere a populației apte de muncă

În Municipiul Iași există 73 stații de taxi, care oferă un total de 480 de locuri de așteptare.

La nivel național (excluzând Municipiul București și sectoarele acestuia), Municipiul Iași ocupă locul 12 din punct de vedere al cifrei de afaceri totală înregistrată în anul 2020, față de locul 15 în 2014
La nivelul ZMI, transportul public prezintă următoarele caracteristici: durata medie de deplasare spre / dinspre o stație de transport public este de aprox. 8 minute, durata medie a unei deplasări utilizând transportul  public este de aprox. 23 minute, iar lungimea medie a unei deplasări cu public este de 6,65 km
Rata natalității a scăzut cu 2,9% în anul 2020 față de 2019
În procesul de elaborare a PMUD, activitatea de colectare a datelor din teren a inclus realizarea de recensăminte de trafic în 3 intersecții timp de 24 de ore și în 39 de intersecții timp de 6 ore (pentru 1 zi lucrătoare și pentru o zi de weekend)
Numărul de autovehicule înregistrate la data de 01.01.2021 prezintă o creștere cu 23% față de valoarea din 01.01.2016
Creșterea demografică a Municipiului Iași în perioada de referință 2005-2020 a fost de circa 16%. Procentul se situează sub media creșterii la nivel de ZMI, însă peste media județeană